Методичні об’єднання вчителів

А у нас вечорниці!

13 грудня учні 4-го класу показали справжні вечорниці, які колись проходили у день Андрія Первозванного.

Формування громадянських компетентностей учнів на уроках хімії

  Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи в сучасній школі є громадянське виховання – процес формування свідомого громадянина, людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Головна мета громадянського виховання – це підготовка молоді до життя у громадянському демократичному суспільстві, у взаємопов'язаному світі, визнання та прийняття цінностей, що виступають головними, визначальними для нашого суспільства, це формування громадянської позиції у кожного учня. Процес розвитку і формування громадянина – це процес розвитку особистості, в якій органічно поєднуються високі моральні чесноти, громадянська зрілість, патріотизм, професійна компетентність, активність, творчі начала, почуття обов’язку й відповідальності перед суспільством, перед Батьківщиною.

Формування громадянських компетентностей учнів на уроках біології

Формування громадянських компетентностей учнів на уроках біології

 

 

                                               Наталія Мишкова,  

                                                           вчитель біології

 

Сьогодні  відбувається  активний  розвиток  демократизації  української держави  і  громадянська  освіта  та  виховання  є  одними  із  найважливіших завдань,  які  розв’язує  система  освіти.  У  становленні  національної демократичної  держави  однією  з  передумов  є  формування  соціуму  свідомо активних громадян, які дотримуються демократичних цінностей та настанов у своїй […]

Формування громадянських компетентностей учнів на уроках фізики.

Концепція реформування української щколи закладає докорінно нові підходи до освітнього процесу, пропонуючи педагогам переорієнтовувати увагу на формування компетентностей учнів, відійшовши від традиційних методик простого передавання знань.

Формування громадянських компетенцій засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики

Щоб знайти своє місце в житті, бути успішним, активно засвоювати життєві і соціальні ролі, сучасний учень  має володіти такими якостями і вміннями: бути гнучким і мобільним, швидко адаптуватися до змінення життєвих ситуацій, використовувати знання для розв’язання життєвих проблем, планувати стратегію власного життя; бути комунікабельним. Тому важливою й актуальною проблемою сучасної школи має бути формування в учнів життєвих або ключових компетентностей.