Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Центр надії» ім. Надії  Маринович Рівненської міської ради в своїй діяльності  керується Конституцією України,   Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,    іншими  нормативно-правовими актами, власним Статутом.

У п.2.6. Статуту школи зазначено:

Відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися ШКОЛОЮ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, на основі договору про співробітництво  від 12.11.2009 р. № 575005 між ШКОЛОЮ та освітнім закладом Міжнародною школою завтрашнього дня в ШКОЛІ   у рамках реалізації нетрадиційних форм навчання запроваджено проведення понад обсяги, встановлені навчальним планом, з видачею відповідних документів про освіту факультативи англійської мови  за модульною системою навчання  (англійська мова, математика, мовознавство, основи суспільних наук, основи природничих наук, основи християнської етики).

Програмно-методичне забезпечення факультативних занять з англійської мови  за модульною системою навчання  здійснюється батьками школи.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України  за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

Питання надання додаткових освітніх послуг, внесення плати за отримані послуги, порядку розрахунків регулюються Договором про надання додаткових освітніх послуг та вирішуються згідно законодавства України.

Договір про надання додаткових освітніх послуг укладається між школою та законними представниками учня (учениці) закладу.

Рада школи як орган громадського самоврядування забезпечує контроль за фінансово-господарською діяльністю за рахунок  коштів спеціального фонду.

Калькуляція вартості послуг надається бухгалтерією школи  на розгляд Ради щорічно, у вересні місяці. Розмір щомісячної оплати встановлюється з розрахунку витрат (заробітна плата працівників,  комунальні послуги, утримання школи) на поточний навчальний рік. 

 

Рада школи ( протокол №1 від 04.09.2018) ухвалила наступне рішення:

  1. Встановити з 1 вересня 2018 р. плату за надання додаткових освітніх послуг у розмірі 750.00. грн.
  2. Погодити Положення   про звільнення від оплати, надання пільг у оплаті за надання додаткових освітніх послуг на 2018-2019 н.р.