Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Обов’язкова інформація про навчальний заклад

Статут Переглянути
Рішення міської ради про зміну типів і найменувань закладів освіти №1704 від 09.12.2021 Переглянути
Ліцензії на провадження освітньої діяльності Переглянути

Переглянути

Сертифікати про акредитацію освітніх програм
Структура та органи управління закладу освіти Переглянути
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами ПереглянутиПереглянути
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою Переглянути
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти) Переглянути
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти Ліцензований обсяг – 350
Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти – 511
Інформація
про наявність вільних місць у 1-11 класах
Переглянути
Мова (мови) освітнього процесу Державна (українська)
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)  соціальний педагог – 0,5 ставки
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) Переглянути
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-11кл. у 2022-23 н.р Переглянути
Річний звіт про діяльність закладу освітиЗвіт директора Переглянути
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами                         Наявний пандус
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати Надання платних освітніх послуг у 2022/2023 навчальному роціКалькуляція вартості
Іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства У закладі організовано здобуття освіти за формами:
1. Інституційна форма (денна).
2. Індивідуальна форма (екстернат,сімейна (домашня) форма, педагогічний патронаж)
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти Переглянути
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти Переглянути
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти Переглянути
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) Переглянути