Щодо організації освітнього процесу в школі під час карантину

Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Центр надії»
ім. Надії Маринович Рівненської міської ради

НАКАЗ

26.03. 2020 № 35-осн

Щодо організації освітнього процесу в
школі під час карантину

Відповідно до листів МОН №1/9-173 від 23.03.2020 року «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 26.03.2020 вих. 293/01-21/20, рішення педагогічної ради ( дистанційне засідання від 27.03.2020) з урахуванням надзвичайної ситуації та загальнодержавних протиепідеміологічних заходів, у зв’язку з численними зверненнями батьків

НАКАЗУЮ:
1. Встановити під час карантину режим роботи працівників (як педагогічних, так і непедагогічних) із запровадженням гнучкого графіку їх роботи, що передбачає наступне:
– запровадження дистанційної роботи на дому для педагогічних працівників;
– саморегулювання педагогічними працівниками свого робочого часу, зокрема початку та закінчення робочого дня;
– переведення адміністрації, працівників бухгалтерії, секретаря, медичної сестри, бібліотекаря, технічного персоналу у режим чергування та забезпечення життєдіяльності закладу освіти;
– забезпечення адміністрацією оперативного зв᾽язку закладу освіти та управління освіти засобами мобільного зв᾽язку , електронного листування.

2. Затвердити заходи щодо виконання педагогічними працівниками методичної, організаційно-педагогічної роботи під час карантину :
– розроблення індивідуальних планів професійного розвитку у період карантину, що передбачає, зокрема, дистанційне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, самоосвіти, наявність інформації про результат, якого має досягти учитель після виконання індивідуального плану;
– забезпечення звітності за результатами виконання індивідуального плану професійного розвитку після закінчення протиепідеміологічних заходів.
3. Завідувачу господарством В.Ковальчук у період карантину:
– посилити охоронний режим закладу;
– забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, температурного режиму у школі.
4. З метою виконання навчальних програм організувати освітній процес шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу (розміщення матеріалу на загальношкільному диску Google Drive) наступним чином:
4.1. Вчителю інформатики Пилич М. підготувати відео-інструкцію та провести онлайн-навчання у закритій спільноті педагогів школи:
– щодо роботи з диском Google Drive (до 29.03.2020);
– щодо використання безкоштовних веб-сервісів (Google Classroom, Zoom тощо) (до 31.03.2020).
4.2. Педагогам школи створити персональний диск Google Drive, на якому узагальнити матеріал, розмістити інформацію про перелік тем програми, види навчальних занять, рекомендації учням щодо використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо, поділитися доступом до персонального диску з вчителем інформатики М.Пилич
До 31.03.2020
4.3. Вчителю інформатики М. Пилич розмістити узагальнену інформацію, що надійшла від вчителів, на загальношкільному диску Google Drive.
До 01.04.2020
4.4. Інженеру – програмісту В. Ярощуку створити на сайті школи закладку «Освітній процес під час карантину» та розмістити відповідну інформацію (Google Drive) на сайті школи.
До 01.04.2020
4.5. Заступнику директора С.Полюхович розмістити на сайті школи розклад занять у дистанційному режимі, що максимально наближений до розкладу навчальних занять та поточного режиму роботи, попередньо узгоджений з педагогічним працівниками.
До 01.04.2020
4.6. Педагогічним працівникам під час карантину забезпечити:
– безпосередній зв’язок ( Skype, Viber, Telegram, WhatsApp тощо) із здобувачами освіти в синхронному режимі відповідно до розкладу;
– проведення онлайн-уроків з учнями відповідно до розкладу занять в дистанційному режимі;
– регулярне оновлення навчальної інформації на сайті закладу (Google Drive) .
4.7. Персональну відповідальність за дотримання нормативно-правового забезпечення обсягу, змісту навчальних (домашніх) завдань, періодичності їх подачі, форми зворотного звʼязку покласти на педагогічних працівників.
4.8. Визначити єдиним підходом до оцінювання здобувачів освіти заповнення шкільної документації після завершення епідеміологічної ситуації за умови , що під час освітнього процесу з використанням дистанційних технологій педагоги здійснюють оцінювання та фіксують результати навчання учнів у зручний для них спосіб з подальшим занесенням до відповідних сторінок класного журналу.
4.9. Класним керівникам у період карантину:
– консультувати учнів, батьків учнів щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання та в телефонному режимі;
– забезпечувати зворотній зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та онлайн-режимі.
5. Медичній сестрі О.Романовській проводити дистанційну просвітницьку роботу з усіма учасниками освітнього процесу щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID -19.
6. Адміністрації школи:
– надавати педагогічним працівникам методичну допомогу щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання;
– забезпечити координування та контроль за виконанням педагогами освітніх програм.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи О.Шенкнехт