Надання платних освітніх послуг у 2023/2023 навчальному році

Рівненський ліцей «Центр надії» ім. Надії Маринович Рівненської міської ради у своїй діяльності щодо надання платних освітніх послуг керується Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами», Статутом ліцею, Положенням про надання платних освітніх послуг Рівненським ліцеєм «Центр надії» ім. Надії Маринович Рівненської міської ради.

Відповідно до частини п’ятої статті 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту» ліцей «Центр надії», як заклад, що знаходиться у комунальній власності (власником і засновником школи є територіальна громада м.Рівне в особі Рівненської ради), може надавати платні освітні послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Також частиною п’ятою статті 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту» встановлено, що керівник комунального закладу загальної середньої освіти визначає перелік платних освітніх послуг , із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної послуги, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

Платні освітні послуги надаються на підставі:

  • письмової заяви батьків;
  • договору про надання платної освітньої послуги;
  • додаткової угоди до договору.

Питання надання платних освітніх послуг, внесення плати за отримані послуги, порядку розрахунків регулюються Договором про надання платної освітньої послуги та вирішуються згідно із законодавством України. Договір про надання платної освітньої послуги укладається між ліцеєм та законними представниками здобувачів освіти .
Відповідно до Порядку надання платних послуг, що регулюється Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання платної освітньої послуги однією фізичною особою. Складовими витрат є: витрати на оплату праці працівників, нарахування на оплату праці згідно із законодавством, безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, капітальні витрати, індексація заробітної плати.
Калькуляція вартості послуги на одного учня ліцею складається головним бухгалтером, затверджується директором ліцею на початку кожного навчального року.
Реалізуючи ініціативу МОН України, спрямовану на підвищення якості англомовної освіти Відповідно Статуту школи, переліку платних послуг, які можуть надаватися закладом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, на основі договору про співробітництво між ліцеєм та Міжнародним освітньо-методичним центром «Дінтернал Ед’юкейшн», ексклюзивним партнером і представником Міжнародної освітньої компанії «Пірсон» (Велика Британія) в ліцеї запроваджено проведення понад обсяги, встановлені навчальним планом, з видачею відповідних документів про освіту факультативи англійської мови за модульною системою навчання .
Наказом директора від 31.08.2022 № 48-осн «Про відновлення платних освітніх послуг та затвердження переліку у 2022/2023 навчальному році» затверджено перелік платних освітніх послуг, які надаються ліцеєм у 2022/2023 н.р.:
1. Для учнів 1- 10 класів: проведення понад обсяги, встановлені навчальним планом, факультативів англійської мови за модульною системою навчання на рівні стандартів загальної середньої освіти.
2. Для учнів 11 класу: проведення понад обсяги, встановлені навчальним планом, факультативів англійської мови за модульною системою навчання, підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання.

Також відповідним наказом затверджено калькуляцію вартості освітньої послуги (Калькуляція вартості освітньої послуги додається).

У 2022/2023 н.р. платні освітні послуги у ліцеї надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа.