«Юний захисник Вітчизни»

Військово-патріотичний напрям

Керівник – Гапанчак Сергій Борисович, вчитель предмету «Захист України»
10-11 класи
Понеділок 1630 – 1810
Четвер 1630 – 1810
Протягом навчання діти вивчають призначення, бойові властивості, тактико-технічні характеристики і будову стрілецької зброї (пневматична гвинтівка, пістолет), призначення, бойові властивості, тактико-технічні характеристики зброї і її бойове застосування; основні положення внутрішньої і зовнішньої балістики; порядок вивірки прицілу; правила стрільби із стрілецької зброї по нерухомим і рухомим цілям, правила зберігання, збереження, підготовки до стрільби і експлуатації зброї.

«Умій врятувати життя»

Військово-патріотичний напрям

Керівник – Юшкевич Віктор Іванович, вчитель географії, трудового навчання, економіки
8-10 класи
Вівторок 1610 – 1745
П’ятниця 1515 – 1655
Метою гуртка є формування у вихованців знань та навичок з домедичної допомоги згідно курсу BLS та досвід ГО «РІВНЕ- ТАКМЕД» і спрямований на вихованців віком від 14 до 17 років. Навчання у гуртку є добровільним, не потребує спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості. Запровадження військово – патріотичного гуртка «Умій врятувати життя» в Сп.Ш № 15, зумовлено необхідністю формування у вихованців практичних вмінь з надання домедичної допомоги у відповідності до міжнародних стандартів у цивільному житті та в умовах ведення бойових дій.

«Євроклуб»
Туристсько-краєзнавчий напрям
Керівник – Ткачук Анастасія Олександрівна, вчитель англійської мови
11 клас
Середа 1515 – 1655
П’ятниця 1515 – 1655
Метою гуртка є розширення знань про Європу та євроінтеграційні процеси, виховання всебічно розвиненої, культурної, толерантної особистості, патріота України.
Під час занять учні вивчатимуть історію, культуру, традиції та звичаї Європейського союзу, про перспективи інтеграційних процесів у Європі; встановлювати зв’язки з молоддю країн Європи через програми молодіжних обмінів, листування, виконання спільних проектів; організовувати заходи з метою поширення інформації про Європейський Союз, європейські організації, європейську спільноту; формувати комунікативні навички, навички самостійного навчання, збирання та критичного аналізу необхідної інформації; підвищення мотивація до вивчення іноземних мов.

«Дебати»
Гуманітарний напрям
Керівник – Малярчук Андрій Васильович, вчитель історії та правознавства
9-11 класи
Середа 1610 – 1745
П’ятниця 1610 – 1745
У процесі навчання в учнівської молоді виробляються практичні вміння оцінювати різні джерела інформації під критичним кутом зору, розрізняти правдиву інформацію від пропагандистської, визнавати та долати стереотипи й упередження та навичками вдосконалення культурою спілкування, мовною етикою, збагачення словникового запасу, вирішення проблеми, конфлікту, співробітництво, перспективного бачення, розвиток уяви, громадської активності.


«Літературна студія»
Гуманітарний та художньо-естетичний напрями
Керівник – Герус Людмила Григорівна, вчитель української мови та літератури
8-11 класи
Понеділок 1610 – 1745
Середа 1515 – 1655
Мета гуртка спрямована на формування в учнів образного мислення, засвоєння норм грамотності та культури мовлення й письма, збагачення внутрішнього світу школярів, розвиток інтелекту, естетичного смаку, уяви, фантазії, творчих здібностей, природних задатків, загальнонавчальних умінь і навичок.

«Основи науково-дослідницької діяльності»
Науковий напрям
Керівник – Іщук Анна Петрівна, вчитель англійської мови
8-11 класи
Понеділок 1610 – 1745
Вівторок 1610 – 1745
На заняттях гуртківці ознайомлюються з принципами і правилами організації дослідницької діяльності; формують поняття про науково-дослідницьку діяльність та її основні етапи, навички з визначення теми і проблеми дослідження, формулювання мети, завдань дослідження; знайомляться з основними методами дослідження; розвивають вміння планувати й організовувати свою науково-дослідницьку діяльність; ознайомлюються з основними принципами роботи з науковою літературою та правилами оформлення та представлення роботи.


«Карате»
Спортивний напрям
Керівник – Загривий Руслан Васильович, вчитель фізичної культури
1-4 класи
Понеділок 1605 – 1730
Середа 1605 – 1730
П’ятниця 1605 – 1730
Основні завдання гуртка полягають у формуванні таких компетентностей:
пізнавальної: ознайомлення з філософією карате; історією розвитку у світі та в Україні; нормами етикету, специфікою спортивної підготовки, атестаційними вимогами та порядком проведення змагань з карате;
практичної: оволодіння початковими навичками контролю та самоконтролю,
вивчення базових понять філософії, психології та оволодіння практичними навичками самозахисту;
творчої: розвиток потреби у творчій самореалізації та в духовному
самовдосконаленні;
комунікативної: досягнення високого рівня освіченості й вихованості, відповідальності й чесності; формування ціннісного ставлення до себе та інших; виховання працелюбства, вміння самостійного вирішення проблем, лідерських якостей та оволодіння навичками спільної діяльності в малих групах;
соціальної: розвиток у вихованців моральних і духовних якостей особистості, громадської позиції, здатності до самореалізації; формування доброзичливості, наполегливості, толерантності, поваги до праці,
громадянської поведінки, патріотизму, мовної культури.

«Вокальний»
Художньо-естетичний напрям
Керівник – Фурсяк Тетяна Павлівна, вчитель мистецтва, музичного мистецтва
2 класи
Понеділок 1450 – 1620
Середа 1450 – 1620
Вихованці гуртка навчатимуться співати чисто і злагоджено одноголосся з супроводом та без нього; знатимуть виконавчо-співочі засоби виразності; вмітимуть самостійно виразно та усвідомлено співати пісні різного характеру, імпровізувати на віршовані тексти; знатимуть правила охорони голосу; вільно і невимушено виконуватимуть пісні з рухами; володітимуть співочим диханням, фразуванням. Вміти у виконанні розкрити зміст пісні, її душу.

«Розвиток творчої уяви»
Гуманітарний напрям
Керівник – Терещенко Олена Василівна, практичний психолог
1 класи
Вівторок 1450 – 1620
Четвер 1450 – 1620
Мета гуртка, розвиток творчих здібностей, пізнавальної та розумової активності.

«Розвиток математичної логіки»
Гуманітарний напрям
Керівник – Каленська Юлія Миколаївна, працівник РОЦНТТУМ
2 класи
Вівторок 1450 – 1620
Четвер 1450 – 1620
Метою гуртка є формування навчальних компетентностей особистості засобами математики.