Портфоліо школи

Гімн школи Центр Надії

Тернистий шлях до знань
Разом ми подолаєм,
Шевченкову свічу
Ми з честю пронесем.
Людиною стає
Той, хто найбільше знає,
І поважає мудрість над усе.

Кожен день і кожен час
Ти гуртуйсь, шкільна родино,
Рідна школа є у нас,
Ми майбутнє України.

Наш символ – чистота,
Над нами Божа милість.
З молитвою йдемо
До кожної з Голгоф…
Ми доброму вчимось,
Ми доброму навчились,
Хай збереже надію нам Господь.

РІВНЕНСЬКА   СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ  «ЦЕНТР НАДІЇ»
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

“Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не вступиться з неї”
Книга Приповістей Соломонових

Рівненська спеціалізована школа І – ІІІ ступе-нів “Центр надії” Рівненської міської ради  – перший у місті Рівному навчальний заклад нового типу з альтернативною формою навчання у рамках додаткових освітніх послуг.

 «Центр надії» визнано як заклад, що забезпечує належний рівень знань,  поєднує традиційні та нетрадиційні форми навчання, організовує навчально-виховний процес  з ураху-ванням світоглядно-культурних змін у суспільстві. Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Центр надії» Рівненської міської ради є адаптивно-розвивальним білінгвальним (двомовним) закладом, у якому інтегруються дві програми: державна програма спеціалізованої школи  та програма індивідуалізованого навчання на основі  методики та принципів зарубіжної технології модульного навчання Школи завтрашнього дня (США).

«Центр надії»  виконує свою освітню місію, забезпечуючи інтеграцію передових вітчизняних та зарубіжних технологій модульного навчання, запроваджуючи елементи індивідуалізації, створю-ючи освітнє середовище школи-родини, формуючи необхідні умови для співпраці учня, вчителя,  батьків.

Створена на засадах  таких християнських чеснот як Віра, Надія, Любов, школа дотримується  життєвого кредо: повернемось до Бога, до батьків наших, до особистості. Заклад має власну атрибутику: гімн, емблему.

У жовтні 2015 року школа відзначила 24-річчя від дня заснування.

Пройшовши нелегкий шлях утвердження, «Центр надії» є однією з престижних шкіл м.Рівного.

Крім поглибленого вивчення англійської мови,  у школі «Центр надії» запроваджено:

·   вивчення німецької мови як другої іноземної;

·   факультативне вивчення польської мови;

·   гуртки за інтересами (“Школа безпеки”, “Естрадної пісні”, “Спортивної хореографії”, “Футбол”, “Виготовлення сувенірів”, “Розвиток творчої уяви”);

·   підготовчі курси для майбутніх першокласників.

Сучасними пріоритетами школи є:

·   надання якісних освітніх послуг;

·   виховання учнів на основі національно-патріотичних та загальнохристиянських ідеалів;

·   формування лідерських якостей у школярів;

·    створення комфортного середовища для всебічного розвитку учнів, професійного зростання вчителів.

У школі навчається 280 учнів. Навчально-виховний процес забезпечують 57 педагогічних працівників, серед них – 30 вчителів вищої категорії, 3 відмінники освіти, 9 учителів-методистів, 10 старших учителів.

Школа “Центр надії” забезпечує високу результативність, посідаючи призові місця на міських, обласних олімпіадах, конкурсах-захистах МАН. Шкільний європейський клуб «Єврокрок»  сприяє формуванню європейської свідомості серед молоді, поширенню нових форм позашкільної діяльності учнів (дебати, конференції, тренінги).

Налагоджено співпрацю з гімназією ім. Реймонта, м.Клєщов, Польща, Міжнародною школою завтрашнього дня, освітніми закладами країн СНД, Балтії,  США. 

Це школа,  яка не лише відповідає на зростаючі запити   батьків   щодо  альтернативних  форм  навчання, їх результатів, задовольняє високі вимоги щодо навчання та системи відносин, але й формує нову модель випускника. Адже випускники шкіл, які продовжують навчання у закладах України, Росії, країн Балтії, Німеччини, Польщі, Словенії та Японії, – нове покоління молодих людей зі стійкою громадянською позицією, покоління, що усвідомлює відповідальність перед суспільством, готове до освітніх та професійних викликів ХХІ століття.