Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 5-го та 10-го класів
закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників
для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти

5 клас

5 клас Англійська мова

10 клас