Положення про звільнення від оплати та надання пільг у оплаті за надання платних освітніх послуг

Погоджено                                                                                                                                                         “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Протокол засідання Ради школи
№ 3 від 30.09.2021

Директор школи О.Шенкнехт

30.09. 21

Положення
Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Центр надії» ім. Надії Маринович
Рівненської міської ради
про надання платних освітніх послуг на безоплатній основі та надання пільг у оплаті
за надання платних освітніх послуг

1.1. Це положення розроблено відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», Статуту школи та Положення школи про надання платних освітніх послуг.
1.2. Надання платних освітніх послуг на безоплатній основі та надання пільг у оплаті за надання платних освітніх послуг здійснюється відповідно до рішення Ради школи та на підставі:
• заяви батьків (осіб, які їх замінюють) здобувачів освіти;
• документів, що підтверджують зміст заяви (за наявності).
1.3. Заяву про надання платних освітніх послуг на безоплатній основі, надання пільг у оплаті за надання платних освітніх послуг подають батьки (особи, які їх замінюють) на ім’я голови Ради школи щорічно на початку навчального року у терміни, визначені Радою школи.
1.4. Впродовж навчального року Рада школи розглядає заяви про надання платних освітніх послуг на безоплатній основі та надання пільг у оплаті за надання платних освітніх послуг у порядку надходження заяв.

2. Надання платних освітніх послуг на безоплатні основі та надання пільг у оплаті за надання платних освітніх послуг
2.1. Платні освітні послуги на безоплатній основі надаються:
• дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа;
• учням, які здобувають освіту за індивідуальною формою ( екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж);
• особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне навчання);
• призерам ( особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських олімпіад, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (на державному рівні), Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, переможцям міжнародних програм – одноразово, за 1 місяць навчального року;
• дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони або отримав контузію чи каліцтво чи захворів у районі проведення антитерористичних операцій у Донецькій та Луганській областях,
• дітей, один з батьків яких загинув під час Революції Гідності або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час Революції.

2.2. Пільги у оплаті за надання платних освітніх послуг надаються:
• дітям працівників школи;
• дітям – напівсиротам,
• призерам ( особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (обласного рівня), Всеукраїнських та міжнародних конкурсів, міських конкурсів для учнів 4 класів «Юне обдарування», знавців англійської мови – одноразово , за 1 місяць навчального року.

3. Заключні положення
3.1. Рішення Ради щодо надання платних освітніх послуг на безоплатній основі, надання пільг у оплаті за надання платних освітніх послуг доводиться у семиденний термін до відома бухгалтера школи, батьків (осіб, які їх замінюють) здобувачів освіти.