Погоджено                                                                                                           “ЗАТВЕРДЖУЮ”

           Протокол засідання Ради школи

           № 2  від   25.09.2017                                                        Директор школи               О.Шенкнехт

25.09. 2017

Положення

Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Центр надії» ім..Надії Маринович

Рівненської міської ради
про звільнення від оплати та надання пільг  у оплаті

за надання платних освітніх послуг

1. Загальні положення

 1. Це положення розроблено відповідно до Статуту школи та Положення про надання платних освітніх послуг.
 2. Звільнення від оплати та надання пільг у оплаті за надання платних  освітніх послуг здійснюється відповідно до  рішення Ради школи.
 3. Звільнення від оплати та надання пільг у оплаті за надання платних  освітніх послуг  здійснюється на підставі:
 • письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • документів, що підтверджують зміст заяви.

1.4. Рішення Ради щодо звільнення від оплати, надання пільг у оплаті за надання платних освітніх послуг доводяться в 7-й денний термін до відома бухгалтера школи, педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

 

2. Звільнення від оплати за надання платних освітніх послуг надається:

 •  у випадку нагальної потреби комплектації мережі закладу;
 •  учням, які за станом здоров’я навчаються за індивідуальною формою; учням, які навчаються за екстернатною формою;
 • одноразово учням-призерам ( особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських олімпіад, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-    дослідницьких робіт учнів-членів МАН  (на державному рівні), переможцям міжнародних програм;
 •  у випадку, коли родина з метою сприяння розвитку та іміджу закладу надає значну допомогу школі, що підтверджено відповідними документами;
 • у випадку довготривалого лікування дитини або тривалої відсутності на навчальних заняттях з поважних причин;
 • учням, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту у період 21 листопада 2013 р. – 21 лютого 2014 р.

 

 1. Пільги  у оплаті за надання платних освітніх послуг надаються:

 

 • дітям  працівників школи;
 • учням-сиротам, напівсиротам,  дітям-інвалідам;
 • учням з малозабезпечених сімей;
 • учням  з багатодітних родин  у випадку, коли всі діти  родини  є учнями школи   (пільга стосується лише однієї дитини);
 • одноразово учням-призерам ( особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (обласного рівня), конкурсу «Юне обдарування»