Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін

bajun

Баюн Наталія Вікторівна
Вчитель математики. Кваліфікаційна категорія вища, учитель-методист.
Педагогічне кредо:

Шукаю істину. Одвічно.
А бачу смисл свого буття.
«Потрібним бути»- теорема.
Доведення – моє життя.

zelenuk
Зеленюк Людмила Миколаївна
Заступник директора з навчально-виховної роботи,
вчитель математики, категорія вища , старший учитель.
Педагогічне кредо:

Поганий учитель подає істину, хороший – учить її знаходити.
А. Дістервег

poluhovich
Полюхович Світлана Олександрівна
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи, учитель фізики,кваліфікаційна категорія вища.
Педагогічне кредо:

Навчаючи – учись, навчаючи – твори,
у процесі творчості – навчай.

miliashkevich
Міляшкевич Світлана Іванівна
Вчитель інформатики, спеціаліст.
Педагогічне кредо:

Учитель готується до гарного уроку все життя…
Така духовна і філософська основа нашого фаху і технологія нашої праці.
В.О.Сухомлинський

shokot
Шокот Тетяна Василівна.
Вчитель хімії. Кваліфікаційна категорія друга.

До кожної дитини ключ знайти,
У праці результат хороший мати.
Упевнено і творчо до мети іти,
З любов’ю дітям серце віддавати.

Формування громадянських компетенцій засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики

Щоб знайти своє місце в житті, бути успішним, активно засвоювати життєві і соціальні ролі, сучасний учень  має володіти такими якостями і вміннями: бути гнучким і мобільним, швидко адаптуватися до змінення життєвих ситуацій, використовувати знання для розв’язання життєвих проблем, планувати стратегію власного життя; бути комунікабельним. Тому важливою й актуальною проблемою сучасної школи має бути формування в учнів життєвих або ключових компетентностей.

Формування громадянських компетенцій засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Здавна суспільство, держава, школа ставили перед собою завдання – сприяти становленню громадянина – людини з відповідними правами й обов'язками, яка поважає й дотримується норм і правил співжиття, прийнятих у цьому суспільстві, вміє в правовий спосіб задовольнити свої інтереси, відчути себе соціально, морально, політично й юридично дієздатною.

Формування громадянської компетентності учнів на уроках математики

Головна мета сучасної школи – створити таку систему освіти - яка забезпечила б освітні потреби особистості у відповідності з її інтересами та можливостями, створювала б умови  для самореалізації, готувала б до творчої інтелектуальної праці.

Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики

Український народ тільки нещодавно став самостійним творцем нової історії та майбутнього. В основі життя нинішнього покоління лежать дві головні ідеї – ідея розбудови Української держави та ідея демократії. Сучасна школа є одним із тих найважливіших компонентів формування світогляду особистості, який забезпечує підготовку молоді до активної участі в житті демократичного суспільства  і  формування  її  громадянської  компетентності. Громадянське виховання є одним із найважливіших завдань, які розв'язує система освіти.

Формування фундаменту громадянської позиції: теоретичний аспект

Одним із найактуальніших завдань сьогодення в Україні є створення умов для формування людини-громадянина, людини для якої громадянське суспільство є середовищем для розкриття творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів.