Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін

bajun

Баюн Наталія Вікторівна
Вчитель математики. Кваліфікаційна категорія вища, учитель-методист.
Педагогічне кредо:

Шукаю істину. Одвічно.
А бачу смисл свого буття.
«Потрібним бути»- теорема.
Доведення – моє життя.

zelenuk
Зеленюк Людмила Миколаївна
Заступник директора з навчально-виховної роботи,
вчитель математики, категорія вища , старший учитель.
Педагогічне кредо:

Поганий учитель подає істину, хороший – учить її знаходити.
А. Дістервег

poluhovich
Полюхович Світлана Олександрівна
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи, учитель фізики,кваліфікаційна категорія вища.
Педагогічне кредо:

Навчаючи – учись, навчаючи – твори,
у процесі творчості – навчай.

miliashkevich
Міляшкевич Світлана Іванівна
Вчитель інформатики, спеціаліст.
Педагогічне кредо:

Учитель готується до гарного уроку все життя…
Така духовна і філософська основа нашого фаху і технологія нашої праці.
В.О.Сухомлинський

shokot
Шокот Тетяна Василівна.
Вчитель хімії. Кваліфікаційна категорія друга.

До кожної дитини ключ знайти,
У праці результат хороший мати.
Упевнено і творчо до мети іти,
З любов’ю дітям серце віддавати.

Вітаємо переможців обласного етапу МАН з математики та інформатики

Вітаємо переможців обласного етапу МАН

Звіт про роботу кафедри вчителів природничо- математичних дисциплін

Вчителі  впродовж  семестру провели

Формування громадянських компетентностей учнів на уроках хімії

  Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи в сучасній школі є громадянське виховання – процес формування свідомого громадянина, людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Головна мета громадянського виховання – це підготовка молоді до життя у громадянському демократичному суспільстві, у взаємопов'язаному світі, визнання та прийняття цінностей, що виступають головними, визначальними для нашого суспільства, це формування громадянської позиції у кожного учня. Процес розвитку і формування громадянина – це процес розвитку особистості, в якій органічно поєднуються високі моральні чесноти, громадянська зрілість, патріотизм, професійна компетентність, активність, творчі начала, почуття обов’язку й відповідальності перед суспільством, перед Батьківщиною.

Формування громадянських компетентностей учнів на уроках біології

Формування громадянських компетентностей учнів на уроках біології

 

 

                                               Наталія Мишкова,  

                                                           вчитель біології

 

Сьогодні  відбувається  активний  розвиток  демократизації  української держави  і  громадянська  освіта  та  виховання  є  одними  із  найважливіших завдань,  які  розв’язує  система  освіти.  У  становленні  національної демократичної  держави  однією  з  передумов  є  формування  соціуму  свідомо активних громадян, які дотримуються демократичних цінностей та настанов у своїй […]

Формування громадянських компетентностей учнів на уроках фізики.

Концепція реформування української щколи закладає докорінно нові підходи до освітнього процесу, пропонуючи педагогам переорієнтовувати увагу на формування компетентностей учнів, відійшовши від традиційних методик простого передавання знань.